A projekt részletes bemutatása

A Hírös Beszállítói Klasztert 2008. augusztus 14-én hozta létre 19 vállalkozás, melyek között jellemzően gépiparban érdekelt vállalatok és szakmai érdekképviseleti szerv és a Kecskeméti Főiskola is részt vett. A klaszter létrehozásának célja, hogy egy alulról építkező, szorosan együttműködő szervezet, vállalati csoportosulás jöjjön létre, mely tartósan egyesíteni és koordinálni tudja a jelenleg is működő kutató, fejlesztő, gyártó, szervizelő vállalatok erőforrásait. A kamara az első innovációs akkreditáció cím elnyerésére vonatkozó pályázat megkezdése előtt 2012. májusában kilépett az akkreditációs kiírás összeférhetetlenségi szabályai miatt.
A projekt menedzsment szervezetet a BKMKIK által létrehozott HÍRÖS-KULCS Kft. adja, mely a kamara 100%-os tulajdona. A menedzsment szervezet tevékenységét a Kamara székhelyén látja el. A menedzsment szervezet tevékenysége a klaszter alapítástól a klaszter működtetésével, a beszállítói adatbázis megvalósításával, honlap fejlesztéssel és a beszállítói kapcsolatok kialakulását célzó rendezvények megszervezésével telt.
Vízió: Hírös Beszállítói Klaszter elitközösségé alakul, ahol a klaszter tagjai önálló fejlődésük mellett képesek bizonyos termékek/szolgáltatások közös fejlesztésére, gyártására és piaci bevezetésére a nemzetközi piacokon is, és modelljükkel hatással vannak a térség gazdasági fejlődésére.
Stratégia: Ennek eléréséhez középtávon az alábbiakat valósítja meg:
Beszállítók közötti együttműködések fejlesztése: értékláncok mentén kialakuló projektek, ahol cél a hozzáadott érték arányának növelése
Beszállítóvá válás elősegítése: további vállalkozások (integrátorok és beszállítóvá belépni szándékozók) támogatása, akik partnereket keresnek és értékláncok kialakítását fejlesztését kívánják megvalósítani
Duális képzés: a klaszter tagság részvételének koordinálása duális képzési programban
Nemzetközi projektekbe belépés: Innovációs potenciál kihasználásával a nemzetközi piacokon történő megjelenés fejlesztése.
Megvalósításhoz szükséges lépésék ebben 2017-ben:
Klaszter akkreditációs címének fenntartása, klaszter akkreditációs pályázat benyújtása (alapfeltétel a klaszter további forrásbevonásához, klasztertagok forráshoz jutásához)
Klaszter minőségi szolgáltatásainak kialakítása, ehhez szükséges pályázat benyújtása
Klaszter szolgáltatások kialakítása:
1. Beszállítói Akadémia
2. Beszállítók üzleti találkozója (match-making)
3. Klaszteren belüli együttműködések erősítése
4. Klaszterszolgáltatások kialakítása
5. Beszállítói konferencia lebonyolítása
6. Klaszterközi kapcsolatok kialakítása
7. Nemzetközi klasztermenedzsment minősítés megszerzése
8. Nemzetközi megjelenések bővítése

Kiemelt akcióterületek:
1) A klaszteren belüli együttműködés egyik fontos területe az oktatás. Ez részben a duális szakképzési rendszer kialakításában volt jelentős, melyben Kecskemét városa, a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, Knorr-Bremse Kft, Phoenix Mecano Kft, valamint a Mercedes Manufacturing Kft. vett részt.
2) Beszállítói Integrátori és exportfejlesztési program a beszállítók közötti együttműködés fejlesztését célozza, annak érdekében, hogy a már jóváhagyott beszállítók közösen tudjanak sikeresen elnyerni nagyobb hozzáadott értéket megjelenítő termékek szállítására vonatkozó üzleti lehetőségeket. Ezen projekt a közös projektek megvalósítása során megjelenő kockázatok, finanszírozási igény, különös tekintettel a kutatás-fejlesztési kiadásokra és termelőeszközök beszerzésére, valamint lehetőségek megosztásának formáit célozza meg.
3) A nemzetközi marketing tevékenységek célja, a közös megjelenés, a tapasztalatcsere és a benchmarking tevékenységek pedig új exportpiacok megszerzésére irányulhatnak.
Összefoglalóan elmondható, hogy a Hírös Beszállítói Klasztert Kecskemét környéki jelentős exportárbevétellel rendelkező vállalkozások alkotják. Az export árbevétel mellett erősek a klaszter tagok a beszállítói kompetenciák területén. A tagok között mind első (Tier-1), mind második körös (Tier-2) beszállítók megtalálhatók.
A klaszter tagja jelentős szakképzett munkaerőhiánnyal küzdenek, ezért mindenképpen erősítendő terület a duális képzések fejlesztése a megszerezhető humánerőforrás érdekében.